Op deze website vindt u de activiteiten die praktijk BinnenBeeld onderneemt om meer aandacht te krijgen voor leerlingen van de basisschool die door een andere manier van denken, het beelddenken, problemen ondervinden bij hun leerproces.

Het doel van BinnenBeeld is het helpen van jonge beelddenkers en hun ouders,
waardoor het zelfvertrouwen en de schoolprestaties van het kind omhoog gaan. 

 

BinnenBeeld in For You Magazine

BinnenBeeld in For You Magazine

Beelddenken

Bij de meeste kinderen verloopt het leerproces bijna als vanzelf. Een kind ontwikkelt zich zonder veel problemen op zijn of haar eigen niveau. Bij ongeveer vijf procent van de leerlingen is dit niet het geval. De belemmeringen die zij ondervinden is een zware belasting voor leerkrachten, ouders en niet in de laatste plaats het kind zelf. Deze kinderen ervaren al heel vroeg dat ze niet dom zijn, maar merken dat wat hun medeleerlingen zomaar kunnen, hen maar moeilijk lukt.

Als meerdere van de volgende stellingen op uw kind of leerling van toepassing zijn, is hij of zij mogelijk een beelddenker:

 • De schoolprestaties komen niet overeen met de intelligentie van het kind.
 • “Het zit er wel in, maar het komt er niet uit” is op het kind van toepassing.
 • Er is sprake van dyslexie of heeft moeite met spelling en hardop lezen.
 • Het kind heeft moeite met het automatiseren van de tafels.
 • Steeds opnieuw herhalen helpt niet, het kwartje valt of niet.
 • Het kind kan heel gedetailleerd herinneringen ophalen van lang geleden.
 • Het kind komt jong over, voor zijn of haar leeftijd.
 • Het kind onthoudt plaatjes beter dan woorden.
 • Van het kind wordt gezegd dat hij of zij zo apart of anders is.
 • Het kind heeft woordvindingsproblemen. Het lijkt alsof hij of zij het voor zich ziet maar het woord niet kan vinden.
 • Hij of zij is fantasierijk en/of creatief.

 

BinnenBeeld

Het doel van BinnenBeeld is het helpen van jonge beelddenkers en hun ouders, waardoor het zelfvertrouwen en de schoolprestaties van het kind omhoog gaan.

BinnenBeeld

 • werkt met de methode ‘ik leer anders’, dé methode voor dyslectische kinderen en andere beelddenkers.
 • organiseert lezingen over beelddenken voor ouders van beelddenkers en professionals uit het basisonderwijs.
 • ontwikkelt workshops voor studiedagen voor basisscholen in samenwerking met trainingsactrice Jildou Mulder.

 

Ik, Dieuwke Reitsma, richtte in 2012 praktijk BinnenBeeld op. Ik ben een kritische, creatieve denker met hart voor kinderen die anders leren. Ik ontwikkel mij steeds verder door

 • het lezen van vakliteratuur.
 • het onderhouden van contacten uit aanverwante vakgebieden zoals logopedie en orthopedagogie.
 • en het volgen van cursussen voor verdere professionalisering.