Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

BinnenBeeld, gevestigd aan de Engelberterweg 11, 9723 EH Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

BinnenBeeld

Dieuwke Reitsma

Engelberterweg 11

9723 EH Groningen

06 – 1321 0637

www.binnenbeeld.nl

 

Algemene persoonsgegevens die ik verwerk

– Voor- achternaam (leerling)

– Voor- achternaam ouders (bij minderjarige leerling)

– geboortedatum (leerling)

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– School (leerling)

 

Deze gegevens gebruik ik voor

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of folder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 

Deze algemene persoonsgegevens bewaar ik 7 jaar (fiscale bewaartermijn)

Persoonsgegevens gerelateerd aan het verzenden van online informatie (mailchimp) blijven in mijn bestanden zolang als u ingeschreven blijft. Afmelden voor deze informatie kan door mij een e-mail te sturen of af te melden via de afmeld-knop onderaan de nieuwsbrief.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Van de lessen die de leerling bij mij volgt maak ik en verslag met de gegevens die tijdens de lessen worden gegeven. Het verslag wordt altijd ter controle aangeboden aan de (ouders van de) de leerling.

Het verslag wordt alleen verstrekt aan de (ouders van de) leerling.

 

Het doel van de verwerking van deze gevoelige gegevens zijn ter informatie van de (ouders van de) leerling en kan gebruikt worden door de (ouders van de) leerling als communicatiemiddel richting derden. Ook kan de informatie door BinnenBeeld gebruikt worden voor eventuele vervolglessen.

 

In januari verwijder ik verslagen ouder dan 5 jaar uit mijn archief.

 

BinnenBeeld neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. BinnenBeeld gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BinnenBeeld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Als jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief van BinnenBeeld neem ik jou contact op in mijn adressenbestand van mailchimp

Gmail

De e-mail van BinnenBeeld wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.

CJ2

De website en back-ups van de website worden gehost bij CJ2. Gegevens die jij achterlaat op de website van BinnenBeeld zijn op de servers van CJ2 opgeslagen.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

 

Cookies, etc.

BinnenBeeld maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BinnenBeeld. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar BinnenBeeld. Ik reageer zo snel mogelijk, sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. BinnenBeeld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

BinnenBeeld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.