BinnenBeeld is een coach voor beelddenkers. Zij begeleid beelddenkers van 6 jaar en ouder. Bij de begeleiding worden ouders en leerkrachten betrokken.

Basisschool leerlingen

Voor basisscholieren is er in de eerste plaats de cursus ‘ik leer anders’. In deze coaching voor beelddenkers leert de leerling in 4 sessies een aantal technieken om makkelijker te kunnen leren. ┬áIn een aantal gevallen is er daarna nog extra begeleiding nodig. Speciaal voor kinderen vanaf groep 5 heeft BinnenBeeld een rekencursus ontwikkeld die een aanvulling is op de ‘ik leer anders’ cursus. Ook bij andere leerproblemen van beelddenkers kan BinnenBeeld dankzij de ruime ervaring vaak oplossingen bieden. Hiervoor maken we in overleg een speciaal leerplan.

Leerlingen van voortgezet onderwijs en MBO

BinnenBeeld begeleid ook beelddenkers van de middelbare school en het MBO, bijvoorbeeld bij het leren leren of bij het aanleren van vreemde talen. Speciaal voor beelddenkers die problemen hebben met rekenen is de cursus voorbereiding op de rekentoets.

Volwassenen

Volwassen die ernstig belemmert worden in hun functioneren bijvoorbeeld door dyslexie of dyscalculie kunnen hulp van BinnenBeeld krijgen. Voor deze leerlingen wordt een speciaal persoonlijk leerplan opgezet. Neem contact met mij op en vraag naar de mogelijkheden.