‘Ik leer anders’, de leermethode die mij heeft leren spellen en lezen

Vanaf het moment dat ik leerde lezen en spellen had ik daar erg veel moeite mee. Al snel liep ik achter op de rest van de klas. In groep vier werd zware enkelvoudige dyslexie vastgesteld en heb het jaar toen moeten overdoen. Mijn moeder zei dat ik in groep zes nog steeds bijna helemaal fonetisch schreef, dat heb ik zelf nooit doorgehad.

De zomervakantie na groep zes ontdekte mijn moeder de leer methode ‘ik leer anders’. We gingen gelijk aan de gang, en tot mijn moeders verbazing ging het direct erg goed. Na een jaar had ik alle woordpakketten die door ‘ik leer anders’ worden aangeboden gedaan. Mijn schrijf- en leesniveau is omhoog geschoten. Nog steeds gebruik ik de online trainer van ‘ik leer anders’ om woordjes te leren.

Door ‘ik leer anders’ heb ik ook de tafels kunnen automatiseren. Die staan nu in mijn hoofd. Verder maak ik mindmaps voor bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Door de mindmaps snap ik de verbanden beter waardoor ik makkelijker leer en dingen onthoud.

Zonder de ‘ik leer anders’ methode had ik nooit mijn VMBO examen zo goed gedaan, en natuurlijk niet zonder mijn geweldige moeder. Zij is de gene die mij uiteindelijk, met vertrouwen en geduld, het goed spellen en lezen heeft geleerd. Hiervoor ben ik haar nog steeds dankbaar.

Cinta Oosting, dochter van Dieuwke Reitsma. (16 jaar)

Ook dankzij jou heeft hij zoveel zelfvertrouwen nu

Hoi Dieuwke.

Ik wil je erg bedanken voor je bijdrage in de ontwikkeling van Dries. Zonder jouw hulp was hij nu nooit zo ver gekomen als hij nu is. Van een onzekere leerling met lage scores naar een zelfverzekerde jongen met gemiddelde tot hoge scores! Hij en zeker ook ik hebben veel gehad aan jouw begeleiding bij het beelddenken. School werd voor hem te behappen en te overzien. Dank voor je hulp en geduld!

Susan

Trotse moeder van 3 beelddenkers

Zoekende naar wat mijn kind zal hebben kwam ik op de website van Dieuwke. Het sprak mij zo aan wat zij schrijft over beelddenken, dat ik zeker wist dat dit was wat mijn dochter heeft. Ze is een beelddenker. Slaat woordjes over tijdens het lezen, tempo gaat niet omhoog en spellingwoordjes worden steeds fout geschreven.

Toen ik met Dieuwke in gesprek kwam was ik inmiddels ook overtuigd dat mijn tweeling zoon en dochter ook beelddenkers zijn. Mijn zoon kwam niet verder met rekenen. De tafels kreeg hij niet in zijn hoofd en automatiseren van sommen lukte ook niet.

Inmiddels zijn alle drie de kinderen begeleid door Dieuwke. Ik heb inmiddels de cursus ‘ik leer anders’ ook gedaan en weet ik heel goed hoe Dieuwke begeleid en ik weet ook hoe ik het zelf kan toepassen. Mijn kinderen zijn na de begeleiding van Dieuwke zelfverzekerder geworden, weten nu waarom het lezen en leren wat moeilijker gaat dan bij andere kinderen. Met behulp van de onlinetrainer van ik leer anders zijn de spellingcijfers op school al vooruit gegaan.

Dankjewel Dieuwke voor je vriendelijke en overtuigende begeleiding van onze kinderen.

 

Maikel (14 jaar)

Ik ben Maikel en ik werk met Dieuwke. Ongeveer al 5 jaar heeft zij mij allerlei dingen geleerd bijvoorbeeld hoe ik het beste moet gaan leren. Vroeger had ik slechte cijfers op nask (natuur- en scheikunde) en nu heb ik geleerd hoe ik het goed moet leren, bijvoorbeeld door een mind map te maken over een hoofdstuk. Zo kan ik het beter leren. En nog allerlei andere dingen maar zoveel ga ik niet vertellen.

 

Danique (9 jaar)

Wij hebben je bezoekjes als heel leuk ervaren en zien aan Danique dat ze meer zelfvertrouwen heeft gekregen in het leren. Ze kan beter onder woorden kan brengen wanneer ze iets niet snapt en heeft meer plezier in klokkijken en lezen.

 

Meisje (7 jaar)

Na drie maanden groep 3 kregen we van de leerkracht van onze dochter  te horen dat het kwartje nog niet viel met lezen en rekenen. Dit verbaasde de leerkracht, omdat haar intelect prima leek en  het om taal en het rekenen ging. Onze dochter snapte zelf niet waarom het rekenen en lezen  niet lukte  en bij andere kinderen wel. Via mij schoonzus hoorde ik over beelddenken, na het lezen van de ‘ikleeranders’ site vielen er zoveel dingen op zijn plek. Ik ging met vernieuwde blik  naar mijn kind kijken en reageerde daardoor anders. Hierdoor ontstond er meer harmonie rondom ons.  De blijdschap die ze heeft om naar school te gaan, wilde ik graag behouden. Hoe konden we helpen haar gelukkig te houden?

We belden Dieuwke en waren compleet verrast dat ze naar de school van onze dochter wilde komen, om onder schooltijd samen met een van ons te werken. Geen extra leermomenten, niet toeren door de provincie! De leerkracht vertelde  onze dochter te herkennen  in een beelddenker en gaf toestemming om de cursus’ ikleeranders’ op school te laten plaatsvinden.

Onze dochter vond het heerlijk om iets goed te kunnen bij Dieuwke en was blij met de complimenten die ze kreeg. Thuis gingen we verder met oefenen; elke dag maar 10 minuten. Het rekenen is momenteel geen probleem meer, ze doet het op de ‘ikleeranders’ methode, maar de uitkomsten zijn hetzelfde en nu goed !  De tips die Dieuwke schreef voor school worden meegenomen in de begeleiding.

Op advies van school hebben we onze dochter  laten testen bij  orthopedagoog Marlies van Dijk.  Beelddenken is echter een term die orthopedagogen niet  officieel mogen gebruiken. Dat ze meer in beelden denkt kwam wel naar voren.  Uit het verslag  werd verder duidelijk  dat er een vermoeden was van dyslexie. Daar werkt de ‘ ikleeranders’ methode ook voor. Met deze uitslag heeft onze dochter  een eigen leerlijn gekregen en mag ze over met haar vriendjes naar groep 4. Volgende jaar zullen we bij nieuwe leeronderdelen de methode weer raadplegen voor nieuwe tips!

 

Dochter (13 jaar)

In groep vier van de basisschool dreigt mijn dochter vast te lopen op school. Lezen gaat te langzaam vooruit en spelling ontwikkelt zich niet zoals zou moeten. Ouders, school en orthopedagoog besluiten om haar een jaar de ruimte te geven om zich te ontwikkelen: toch maar een jaartje overdoen. Een half jaar later wordt dyslexie gediagnosticeerd.

Ze wordt zeer intensief begeleid en het lezen komt gelukkig goed op gang. Spelling blijft echter een probleem. In groep 6 houdt ze het tempo bijna niet bij en raakt opnieuw steeds verder achter. Begin groep 7 wordt geconstateerd dat ze ook bij rekenen een flinke achterstand heeft opgelopen; voor vermenigvuldigen haalt ze nog niet eens het niveau van eind groep 4. Aan haar intelligentie ligt het niet, ze heeft een gemiddeld IQ van boven de 120.

Net voor de zomervakantie in groep 6 ontdekken we de methode ik leer anders. De methode slaat direct aan en geeft haar een enorm zelfvertrouwen. Binnen 6 weken leert ze alle tafels, dit keer voorgoed. Het spellen gaat steeds beter.

Inmiddels zit ze op de middelbare school. Langzamerhand bloeit ze op. Nog steeds is zij bezig met haar opgelopen achterstand van de basisschool in te halen. Maar nieuwe informatie verwerkt zij goed doordat zij nu de juiste hulpmiddelen heeft. Zo leert ze de vreemde talen met behulp van de ikleeranders-onlinetrainer en voor de vakken mens en maatschappij en science gebruikt zij mindmaps. Het is heerlijk om mijn dochter trots, met plezier en vol zelfvertrouwen naar school te zien gaan.

Mijn dochter heeft zich de methode helemaal eigen gemaakt. Het past bij haar en nu hoort het bij haar. Ze zal het een leven lang blijven gebruiken, daar ben ik van overtuigd!

 

Vrouw (30 jaar)

Ik ben een vrouw van 30 en heb last van dyslexie. Ondanks de geweldige steun van mijn ouders, was het leren lezen een moeizaam proces. Maar door keihard te werken en met behulp van steun die ik kreeg, heb ik er voor gezorgd dat het iets makkelijker gaat.

Ik heb mij zelf door de jaren heen trucjes geleerd, om het schijven wat makkelijker te maken. Vroeger had ik een ontzettende hekel aan lezen, nu ben ik er dol op.

Ik heb in het verleden verschillende leermethodes gevolgd (o.a. Davis), maar geen één sloeg aan. Niemand wist hoe ze mij konden helpen met de dyslexie. Daarom had ik het wel een beetje gehad en ik dacht ik leer het mij zelf wel.

Sinds kort volg ik de nieuwe methode  ik leer anders  bedacht en ontwikkelt door Agnes Oosterveen – Hess. Ik krijg ondersteuning van Dieuwke Reitsma van BinnenBeeld. Het gaat steeds beter met schrijven en lezen.

Bij de eerste sessie leerde ik het woord station. Als ik dat woord hoorde of zelfs las zag ik een plaatje van een station. Nu heb ik de plaatje –S-T-A-T-I-O-N- ook in mijn hoofd zitten en kan het dus goed spellen, ook achteruit. En zo doen wij dat ook met andere moeilijke (-M-O-E-I-L-I-J-K-E-) woorden.

Ik ben er nog lang niet, maar na 7 weken zijn de resultaten al duidelijk zichtbaar. De methode  Ik leer anders raad ik zeker aan. Ik wou dat het eerder bestond, dan was mij heel veel ellende bespaard gebleven.